Disclaimer voor www.natuurlijklinda.nl

Natuurlijk Linda verleent u hierbij toegang tot www.natuurlijklinda.nl (“de Website”) en publiceert hier ter informatie en vermaak teksten, afbeeldingen en andere informatie voor particuliere doeleinden.

Natuurlijk Linda behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Natuurlijk Linda spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de Website, of op andere wijze van de kant van Natuurlijk Linda, aangeboden informatie wordt aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze informatie kan op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Natuurlijk Linda.

Alle prijzen op de Website zijn onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan NatuurlijkLinda.nl nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

De persoon achter Natuurlijk Linda is Natuurvoedingsadviseur en geen arts. Bij medische klachten moet u altijd naar de huisarts gaan. Stop dus ook nooit met het uitvoeren van medisch advies zonder dit met uw huisarts besproken te hebben!

Reviews van producten of diensten of blogs in opdracht

Natuurlijk Linda zal altijd de eigen mening over een product of dienst schrijven. De mening over iets is niet afhankelijk van of er wel of niet een (barter)vergoeding tegenover staat. Ook blogs in opdracht zal ik altijd zelf schrijven, op de manier die ik wil en ik werk alleen samen met partijen waar ik ook achter sta.

Affiliate links

In mijn blogs maak ik soms gebruik van affiliate links, ook wel partnerlinks genoemd. Hierbij link ik naar producten of diensten, zoals Bol of partners van Awin of TradeTracker.nl. Door op deze links te klikken en, wat dan ook, te bestellen of bij aan te melden, krijg ik een beetje commissie. Dit gebruik ik om het bestaan van deze website te betalen en leuke producten te kunnen kopen om te reviewen op deze website.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Natuurlijk Linda.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Natuurlijk Linda, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.